HABERLER

İTOTAM Haberleri

- 15 -
Aralık
2016

İTOTAM- ELSA İstanbul (The European Law Students’ Association / Avrupa Genç Hukukçular Derneği) Tahkim Konferansı


ELSA İstanbul Lawyers at Work Etkinliği kapsamında İTOTAM Genel Sekreteri Av. Senem Bahçekapılı Vincenzi İTOTAM Tahkim Kurallarını uygulamadan örneklerle anlatacaktır.
Konferans 15 Aralık Perşembe günü 10:00-12:00 saatleri arasında İTO 5. Kat 1 No'lu salonda gerçekleşecektir.

- 12 -
Ekim
2016

Yeditepe Hukuk Öğrencileriyle Buluşma


İstanbul Ticaret Odası Tahkim Merkezi (İTOTAM) Genel Sekreteri Av. Senem Bahçekapılı Vincenzi 12 Ekim 2016 tarihinde Yeditepe Üniversitesinde Yeditepe Üniversitesi Hukuk Kulubü ve Spor Kulubü işbirliğiyle "İTOTAM Tahkim Paneli"  konulu sunum yaparak Tahkimi ve İTOTAM Tahkim Kurallarını uygulamadan örneklerle anlatmıştır.
Tıklayın..

- 11 -
Ağustos
2016

Yeni Gelen Kitaplar


Kütüphanemize yeni gelen kitaplar:
Yeni Kitaplar Listesi için Tıklayın..

- 11 -
Temmuz
2016

ISPRAMED VI. Çalışma Toplantısına Katılım


ISPRAMED'in (Akdeniz'de Tahkimi ve Arabuluculuğu Özendirme Enstitüsü) 11 Temmuz 2016 tarihinde yapılan yıllık olağan VI. Çalışma toplantısına İTOTAM olarak katılım sağlanmıştır.

Söz konusu toplantıya İTOTAM'ı temsilen İTOTAM Genel Sekreteri Av. Senem Bahçekapılı Vincenzi, Milano Tahkim Odası'nı (CAM) temsilen Genel Sekreter Stefano Azzali, Kahire Bölgesel Uluslararası Tahkim Merkez'ini ( CRCICA) temsilen Başkan Mohamed Abdel Raouf, Fas Tahkim Divanını temsilen Mohamed Ourdedine, ISPRAMED Network Koordinatörü Charless Jarrosson, ISPRAMED Network Danışmanı Valentina Renna ve ISPRAMED adına Lorena Martignoni katılmışlardır.

"Hakem Seçiminde Kriterler" ve "Hakemlerin Tarafsızlığı"na dair Tahkim Merkezlerinin ortak çalışması sonucu hazırlanan ilk iki Rapor uluslararası alanda tanınmış üç tahkim dergisinde; "Revue de l'Arbitrage", "Journal of Arab Arbitration" ve "Rivista dell'Arbitrato"da yayınlanmıştır.

Raporlar :
Final Report on Independence
Final Report on Selection of Arbitrators

- 03 -
Haziran
2016

İstanbul Tahkim Günleri- Istanbul Arbitration Days


İstanbul Ticaret Odası Tahkim Merkezi (İTOTAM) "İstanbul Tahkim Günleri- Istanbul Arbitration Days" konferanslarımız başlamış bulunmaktadır.
Bu bağlamda, "İstanbul Tahkim Günleri - Tahkimle İlgili Gelişmeler" konulu konferansımız 3 Haziran Cuma günü yapılacaktır.
Konferansın 10:00-16:30 saatler arasında iki oturumlu olarak yapılması planlanmaktadır.

- 30 -
Nisan
2016

Spor Hukuku Konferansı


İstanbul Ticaret Odası Tahkim Merkezi (İTOTAM) Genel Sekreteri Av. Senem Bahçekapılı Vincenzi 30 Nisan'da Yeditepe Üniversitesinde yapılacak Spor Hukuku Konferansında "Spor Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıkların Tahkim Yoluyla Çözümüne Bir Alternatif Olarak İTOTAM " konulu sunum yapacaklardır. 

Konferans Detayları için Tıklayın..

- 29/30 -
Mart
2016

Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri ve Uyuşmazlık Çözümü Konferansı


Uluslararası İnşaat Sözleşmeleri ve Uyuşmazlık Çözümü konulu ICC -FIDIC Konferansı 29-30 Mart tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşecektir.
Program Detayı için Tıklayınız..

- 19 -
Mart
2016

Ulusal ve Uluslararası Tahkim Mevzuatı ve Örnek Ülke İncelemeleri


İstanbul Ticaret Odası Tahkim Merkezi (İTOTAM) Divan Başkanı Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez, Divan Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Helvacı ve Divan Üyesi Doç. Dr. Ali Yeşilırmak, İstanbul Barosu tarafından düzenlenen İTOTAM Tahkim Kuralları'nın da anlatılacağı "ULUSAL VE ULUSLARARASI TAHKİM MEVZUATI VE ÖRNEK ÜLKE İNCELEMELERİ" konulu konferansta sunum yapacaklardır.
Detay için Tıklayınız..

- 20 -
Şubat
2016

İTOTAM ve Pakistan Ulusal Uyuşmazlık Çözüm Merkezi


İTOTAM, Pakistan Ulusal Uyuşmazlık Çözüm Merkezi (National Centre for Dispute Resolution; NCDR) ile 2016 Şubat ayı itibariyle tahkim ve arabuluculuk konularına ilişkin işbirliği başlatmıştır. (Detaylı bilgi için Uluslararası İşbirliği Anlaşmaları ve Yürütülen Projeler için tıklayınız)
NCDR Websitesi

- 1/6 -
Şubat
2016

UNCITRAL 64.Toplantısına Katılım Sağlandı


İTOTAM Tahkim Divanı Prof. Dr. İlhan Helvacı ve İTOTAM Genel Sekreteri Av. Senem B. Vincenzi Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuk Komisyonu'nun (UNCITRAL) “Tahkim ve Uzlaştırma” ile görevli Çalışma Grubu II’nin 1- 6 Şubat tarihlerinde New York'ta gerçekleşen 64.toplantısına Türk delegasyonu olarak katılmışlardır.
Çalışma Grubu, “Uluslararası Ticari Uzlaştırma Sonucu Taraflar Arasında Varılan Sulh Sözleşmelerinin İcrası” ve “Tahkim Yargılamasına İlişkin UNCITRAL Kılavuzunun (Notların) güncellenmiş taslak metni üzerinde çalışmalarına devam etmiştir.
Uncitral Websitesi

- 20 -
Ocak
2016

Kluwer Arbitration'a erişim açıldı !


Tahkim hukukuyla ilgilenen araştırmacılarımız İTOTAM'a gelerek tahkim hukuku alanında Dünyanın en önemli veri tabanlarından biri olarak kabul edilen Kluwer Arbitration'a ücretsiz erişim sağlayabilirler.
Kluwer Arbitration Web Sitesi İçin Tıklayınız..
Detaylı bilgi İTOTAM Sekrataryası ile iletişime geçiniz.