TAHKİM ORGANLARI

İSTANBUL TİCARET ODASI TAHKİM MERKEZİ (İTOTAM)

DİVAN ÜYELERİ
1. PROF. DR. HAKAN PEKCANITEZ (Divan Başkanı)
2. PROF. DR. İLHAN HELVACI (Başkan Yardımcısı)
3. DOÇ. DR. ALİ YEŞİLIRMAK
4. YRD. DOÇ. DR. EBRU ŞENSÖZ MALKOÇ
5. AV. NİMET BAŞ
DİVAN YEDEK ÜYELERİ
1. PROF. DR. BAHADIR ERDEM
2. PROF. DR. ŞÜKRÜ YILDIZ
SEKRETARYA ÖZ GEÇMİŞ
1. AV. SENEM BAHÇEKAPILI VINCENZI (İTOTAM GENEL SEKRETERİ) ÖZ GEÇMİŞİ İNDİR
2. AV. FEYZA EKER AYHAN (İTOTAM GENEL SEKRETER YARDIMCISI) ÖZ GEÇMİŞİ İNDİR