SEMİNER / KONFERANS

Geçmiş Etkinlikler

-17-
Nisan
2024

İTOTAM Hakem Ücret Tarifesi ve İTOTAM İdari Masraf Tarifesi


İTOTAM Hakem Ücret Tarifesi ve İTOTAM İdari Masraf Tarifesi güncellenmiştir.17.04.2024 tarihi itibariyle yeni tarifeler yürürlüğe girmiştir. Buna bağlı olarak İTOTAM Tahkim Kuralları 2021 ve Ek’lerinin ilgili maddeleri güncellenmiştir. Değişiklikleri içeren pdf dosyası ekte yer almaktadır.

-25-
Mart
2024

İTOTAM 2023 Yıllık Raporunun Yayınlanması (25 Mart 2024)


İTOTAM, eşit temsili sağlamak amacıyla Tahkim Divanı tarafından atanan kadın hakem sayısını artırarak tahkimde cinsiyet çeşitliliğini artırmayı hedeflemektedir. Bu doğrultuda, 2023 yılında, İTOTAM Tahkim Divanı’nca atanan hakemlerin %50'si kadındır. Faaliyetlerimizle ilgili bunun gibi temel verilerin yer aldığı İTOTAM 2023 Yıllık Raporumuzu inceleyebilirsiniz.

-22-
Mart
2024

İTOTAM Tanıtım Videosunun Yayınlanması (22 Mart 2024)


İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (İTOTAM) yeni tanıtım videomuz yayınlanmıştır. Tarafsız ve bağımsız Merkezimizin, uyuşmazlık çözümüne ilişkin İstanbul'dan tüm dünyaya sunduğu profesyonel hizmetleri videomuzda izleyebilirsiniz. Bilindiği üzere, Tahkim, günümüz ticari ilişkilerinde ağırlıklı olarak tercih edilen uyuşmazlık çözüm yolu olması bakımından büyük öneme sahiptir. Tarafların, yapacakları sözleşmelere örnek İTOTAM Tahkim Şartını koymaları olası bir uyuşmazlıkta uyuşmazlığın hızlı ve etkin bir şekilde çözülmesini sağlamak bakımından önemlidir. İTOTAM Tahkim Kuralları, Türkiye'de yerleşik taraflar arasında gerçekleştirilebildiği gibi yabancı taraflarla da uygulanabilir. İTOTAM’da görülen uluslarası tahkim yargılaması sonucunda verilen hakem kararları, yabancı ülkelerde de icra edilebilmektedir. Tahkim, birçok ülkede ticari uyuşmazlıkların hızlı ve etkin bir şekilde çözümünde yaygın olarak başvurulan bir yöntemdir. Kendi ülkelerini tahkim açısından daha cazip hale getirmek isteyen devletler mevzuatlarının değiştirmiş veya yenilemişlerdir. Ülkemiz, tahkim konusundaki gelişmelere seyirci kalmayarak gerek ulusal mevzuatında yaptığı düzenlemelerle gerekse taraf olduğu milletlerarası antlaşmalarla dünyadaki gelişmelere ayak uydurmuştur. İstanbul Ticaret Odası, tahkim yoluyla ticari uyuşmazlıkların çözümlenmesi teşvik etmekte ve tahkim kurumunun geliştirilmesi bakımından etkin bir rol oynamaktadır. Bu itibarla, vermiş olduğu tahkim hizmetini, uluslararası uygulamalara ve yabancı ülkelerdeki emsallerine uygun olarak verebilmek için tahkim merkezi kurulması çalışmalarına başlamış ve İstanbul Ticaret Odası Tahkim Merkezi (İTOTAM) 16 Ekim 2014 tarihinde kurulmuştur.

-13-
Mart
2024

Kırgızistan Delegasyonu'nun İTOTAM Ziyareti (13 Şubat 2024)


İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (ITOTAM), Kırgızistan Adalet Bakan Yardımcıları Sayın Orozov Baktiiar Saipidinovich ve Sayın Sydykov Orozbek Kadyrbekovich'in de aralarında bulunduğu Kırgızistan Delegasyonunun değerli üyelerini ağırlamıştır. International Development Law Organization (IDLO)(Uluslararası Kalkınma Hukuku Organizasyonu) program yöneticisi ve European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)(Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası temsilcisinin de katıldığı toplantıda, delegasyona Tahkim Merkezimiz ve Türkiye'de tahkim ve arabuluculuk üzerine güncel gelişmeler hakkında bilgi verilmiştir. Toplantının ikinci kısmında, Singapur Konvansiyonu Prof. Dr. Nuray Eksi'nin sunumuyla detaylı bir şekilde ele alınmıştır.

-8-
Mart
2024

İTOTAM & İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezi (OIC-AC) Arasında İşbirliği Anlaşması İmzalanması (8 Mart 2024)


İTOTAM, İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezi (OIC-AC) ile bir İşbirliği Anlaşması (Memorandum of Understanding-MoU) imzalamıştır. ITOTAM Tahkim Divanı Başkanı Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez ve OIC-AC Genel Sekreter Vekili Dr. Alper Çağrı Yılmaz, imza törenine katılmıştır.

-7/8-
Mart
2024

İTOTAM & PRIAC Uluslararası Tahkim Konferansı & Yatırım ve İş Forumu'nun Gerçekleştirilmesi (7-8 Mart 2024)


İstanbul'da gerçekleştirilen "İTOTAM & PRIAC Ortak Türk - Çek Uluslararası Tahkim Konferansı & Yatırım ve İş Forumu" başarıyla tamamlanmıştır. Değerli moderatörlerimize, konuşmacılarımıza ve katılımcılarımıza katkıları için teşekkür ederiz. İki gün boyunca, uluslararası ticari tahkim ve yatırım tahkimi ile ilgili önemli konular derinlemesine tartışılmış olup, etkinlik, hakemleri, avukatları, akademisyenleri ve uzmanları bir araya getirmiştir. Etkinlik, katılımcıları tahkimdeki güncel değişikliklerle ilgili bilgilendirmekle kalmamış, aynı zamanda yeni iş bağlantıları kurulmasına ve Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti arasında gelecekteki işbirliklerinin temellerinin atılmasına da yardımcı olmuştur. İTOTAM & PRIAC etkinliğinin ikinci gününün, aynı zamanda Uluslararası Kadınlar Günü (8 Mart) olmasına istinaden, ITOTAM Genel Sekreteri Senem Bahçekapılı VINCENZI, günün önemine değinen bir konuşma yapmıştır. İTOTAM olarak, tahkimde kadın temsilini iyileştirmeye yönelik taahhüdümüzü sürdürüyoruz. İTOTAM, 2023 yılında, The Equal Representation in Arbitration (ERA) Pledge’i (Tahkimde Eşit Temsil Taahhüdü) imzalayarak, uluslararası tahkimde cinsiyet çeşitliliğini ilerletme taahhüdünü göstermiştir. Bu taahhüt, adil bir temsil sağlamak amacıyla, Tahkim Divanı'nca hakem olarak atanacak kadınların sayısını eşit fırsat temelinde artırmayı hedeflemektedir. İstatistiksel olarak, son 3 yılda İTOTAM Tahkim Divanı tarafından atanan kadın hakemlerin yüzdesi yaklaşık %40 civarındadır. 2023 yılında bu oran %50'ye ulaşmıştır.

-26-
Şubat
2024

Hakimlere Yönelik Arabuluculuk ve Tahkim Bilgilendirme Semineri (26 Şubat 2024)


Türkiye Tahkim Akademisi, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi ile Adalet Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen "Türkiye'de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi Projesi" kapsamında Türkiye Adalet Akademisi ile birlikte Hakimlere Yönelik Arabuluculuk ve Tahkim Bilgilendirme Semineri düzenledi. Bilgilendirme Seminerinin 1. Oturumunda tahkime ilişkin temel konular Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Üyeleri Dr. Adem Aslan ve Hikmet Kanık ile Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilgin Tiryakioğlu tarafından aktarıldı. 2. Oturumda tahkimde yargılama usulü Yargıtay 6. Hukuk Dairesi Üyesi Doğan Ağırman ve İbn Haldun Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Türk Tahkim Akademisi Koordinasyon Kurulu Üyesi ve İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (İTOTAM) Tahkim Divanı Üyesi Prof. Dr. Ali Yeşilırmak tarafından ele alındı. Öğleden sonra gerçekleştirilen 3. Oturumda, hakem kararlarına karşı başvuru yolları ve kararların icrası konuları Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Başkanı Abdullah Yaman, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesi Başkanı Dr. Nevzat Boztaş ve İTOTAM Divan Başkanı Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez tarafından incelendi. Son oturumda ise hakem kararlarının Türkiye’de tanınmasi ve tenfizine ilişkin meseleler Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi Başkanı Tülin Kurtoğlu ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Erdoğan tarafından etraflıca işlendi.

-22/26-
Şubat
2024

Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAL) Çalışma Grubu III'ün Yatırımcı-Devlet Uyuşmazlık Çözümü Reformu Konulu 47. Oturumu (22-26 Şubat 2024)


İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (İTOTAM) Genel Sekreteri Av. Senem Bahçekapılı Vincenzi ve İTOTAM Tahkim Divanı Üyesi Doç. Dr. Ebru Şensöz Malkoç’un Türk delegasyonu üyesi olarak katıldığı oturumda uluslararası yatırım hukuku alanında bir danışma merkezinin kurulmasına ilişkin taslak hükümlerin yanı sıra usule ve ortak konulara ilişkin taslak hükümler de ele alınmıştır.

-19/23-
Şubat
2024

Tahkimde Avukatlık ve Tahkim Türleri’’Eğitimi (19-23 Şubat 2024)


19-23 Şubat tarihleri arasında İstanbul Barosu Tahkim Merkezi ve Meslek İçi Eğitim Merkezi’nin işbirliğinde ‘’Tahkimde Avukatlık ve Tahkim Türleri’’ konulu eğitim düzenlenmiştir. İTOTAM Sekreteryasından Av. Buğrahan Helvacı,‘’Tahkime Elverişli Uyuşmazlıklar Tahkim Sözleşmesi ve Geçersizliği’’ konulu sunumunu gerçekleştirmiştir.

-16-
Şubat
2024

18. ICC Türkiye Tahkim Günü Konferansı (16 Şubat 2024)


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi ve ICC Tahkim Divanı işbirliğiyle düzenlenen 18. ICC Türkiye Tahkim Günü Konferansı, 16 Şubat 2024 tarihinde Fairmont Quasar İstanbul'da gerçekleştirilmiştir. Konferansa İTOTAM Genel Sekreteri Av. Senem Bahçekapılı Vincenzi ve Av. Alper Yeşiltaş katılmıştır.

-15-
Ocak
2024

İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (İTOTAM) & Prag Uluslararası Tahkim Merkezi (PRIAC)


Türk & Çek Ortak Tahkim ve Ticaret Hukuku Konferansı & Yatırım ve İş Forumu kayıtlarımız açılmıştır. Etkinliğe ilişkin tüm detaylara itotampriac.ito.org.tr web sayfasından erişebilirsiniz.

-15-
Aralık
2023

FSM Hukuk Kulübü İşbirliği İle “İTOTAM’da 1 Gün” Etkinliği (15 Aralık 2023)


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri, İTOTAM Genel Sekreterimiz Av. Senem Bahçekapılı Vincenzi’nin, Temel Tahkim konulu sunumuna katılmak üzere İTOTAM’a ziyarette bulundular.

-28-
Kasım
2023

DRC Kulübü İşbirliği İle “İTOTAM’da 1 Gün” Etkinliği (28 Kasım 2023)


İstanbul Ticaret Odası Tahkim Ve Arabuluculuk Merkezi (İTOTAM) ve Dispute Resolution Club (DRC) işbirliğinde 28 Kasım’da Tahkim ve Arabuluculuk merkezlerinin işleyişi konulu bir program gerçekleştirildi.

-25/26-
Kasım
2023

Türkiye Barolar Birliği Tahkim Merkezi Ve İTOTAM İşbirliği İle “Tahkimde Taraf Vekilliği” Sertifikalı Eğitimi (25-26 Kasım 2023)


Tahkimde Taraf Vekilliği” Sertifikalı Eğitimi, İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (İTOTAM) ile Türkiye Barolar Birliği Tahkim Merkezi işbirliği ile 23-24 Eylül tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

-23-
Kasım
2023

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi - Tahkim Bilgilendirme Toplantısı


Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri, tahkim bilgilendirme toplantısı için İTOTAM'da misafir edildi.

-9/13-
Ekim
2023

Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAL) Çalışma Grubu III'ün Yatırımcı-Devlet Uyuşmazlık Çözümü Reformu Konulu 46. Oturumu


İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (İTOTAM) Genel Sekreteri Av. Senem Bahçekapılı Vincenzi ve İTOTAM Tahkim Divanı Üyesi Doç. Dr. Ebru Şensöz Malkoç’un Türk delegasyonu üyesi olarak katıldığı oturumda uluslararası yatırım hukuku alanında bir danışma merkezinin kurulmasına ilişkin taslak hükümlerin yanı sıra usule ve ortak konulara ilişkin taslak hükümler de ele alınmıştır.

-2/6-
Ekim
2023

İstanbul Tahkim Haftası (İstanbul Arbitration Week (Istaw))


İstanbul Ticaret Odası Tahkim Ve Arabuluculuk Merkezi (İTOTAM) İstanbul Tahkim Haftası’na (ISTAW) gümüş sponsor olarak katılım sağladı. İTOTAM Genel Sekreteri Sayın Senem Bahçekapılı Vincenzi, "Bölgesel Tahkim Merkezlerinin Yükselişi" oturumunda yaptığı konuşmada, İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO), bölgedeki Tahkim ve ADR mekanizmalarının tanıtımı ve daha da geliştirilmesinde İTOTAM'ın ulusal ve uluslararası faaliyetlerindeki kilit rolünü ve faaliyetlerini vurguladı.

-23/24-
Eylül
2023

Türkiye Barolar Birliği Tahkim Merkezi Ve İTOTAM İşbirliği İle “Tahkimde Taraf Vekilliği” Sertifikalı Eğitimi


“Tahkimde Taraf Vekilliği” Sertifikalı Eğitimi, İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (İTOTAM) ile Türkiye Barolar Birliği Tahkim Merkezi işbirliği ile 23-24 Eylül tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. Eğitimde İTOTAM Divan Başkan Yardımcısı Sn. Prof. Dr. İlhan Helvacı "Tahkime Giriş", "Tahkim Anlaşması ve Tahkime Elverişlilik" konularını anlatmıştır.

-18/22-
Eylül
2023

Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAL) Çalışma Grubu II’nin 78. Oturumu


UNCITRAL Çalışma Grubu II’nin 78. oturumu Viyana’da gerçekleştirildi. Toplantıya İstanbul Ticaret Odası Tahkim Ve Arabuluculuk Merkezi (İTOTAM) Genel Sekreteri Av. Senem Bahçekapılı Vincenzi ve Av. Buğrahan Helvacı, Türkiye delegasyonu üyeleri olarak katılım sağladılar.

-12-
Eylül
2023

Gayrimenkul Hukuku, Arabuluculuk Ve Tahkim Konulu Panel


İstanbul Ticaret Odası (21’inci) Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi işbirliğinde “İTO Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı ve Meclis Üyesi Sayın Hakan Akdoğan’ın oturum başkanlığında kiraları arttırmak isteyen ev sahipleri ve buna karşı çıkan kiracılar arasında yaşanan gerginliklerin, 1 Eylül 2023 tarihi itibariyle önce arabulucu yoluyla çözüme kavuşturulacağından bahisle bir panel düzenlendi.

-2-
Ağustos
2023

Sofya Tahkim Merkezi (SAC) İle İşbirliği Anlaşması İmzalanması


Sofya Tahkim Mahkemesi (SAC) Genel Sekreteri Sayın Ina Lyudmilova Karaivanova ve eski Ulaştırma ve Hakem Yardımcısı Sayın Stoyan Novakov İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'nde (İTOTAM) ağırlandı; SAC ve İTOTAM arasında işbirliği anlaşması imzalandı. Bu işbirliği özellikle lojistik, ulaştırma ve altyapı alanlarında faaliyet gösteren Türk ve Bulgar şirketlerini, uyuşmazlıkların verimli ve etkili bir şekilde çözülmesi için İşbirliği Anlaşması çerçevesinde sözleşmelerine özel bir Tahkim Şartı eklemeye teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

-1-
Ağustos
2023

Avrupa Tahkim Odası (EAC) İle İşbirliği Anlaşması İmzalanması


Avrupa Tahkim Odası (EAC) Başkanı Sn. Hennadii Pampukha, EAC Türkiye Temsilcisi ve Hakemi Sn. Avni Demirci ve Hakem Sn. Dr. Rasim Orujov İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'nde (İTOTAM) ağırlandı; İTOTAM ve EAC arasında işbirliği anlaşması imzalandı.

-15/16-
Temmuz
2023

Türkiye Barolar Birliği Tahkim Merkezi Ve İTOTAM İşbirliği İle “Tahkimde Taraf Vekilliği” Sertifikalı Eğitimi


“Tahkimde Taraf Vekilliği” Sertifikalı Eğitimi, İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (İTOTAM) ile Türkiye Barolar Birliği Tahkim Merkezi işbirliği ile 15-16 Temmuz tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

-3-
Temmuz
2023


Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu'nun (UNCITRAL) 3-21 Temmuz tarihleri arasında Viyana'da gerçekleştirilecek olan 56. oturumu bugün açılmıştır. İTOTAM Genel Sekreteri Av. Senem Bahçekapılı Vincenzi, Türkiye delegasyonunun bir üyesi olarak toplantıya katılmaktadır.

-26/30-
Haziran
2023


Bakü Devlet Üniversitesi'nde (Azerbaycan) bu yıl ilk kez Uluslararası Tahkim Yaz Okulu düzenlenmiştir. İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (İTOTAM) Divan Üyesi Prof. Dr. Ali Yeşilırmak, eğitmen olarak, uluslararası tahkime ilişkin teorik ve pratik bilgilerini katılımcılarla paylaşmıştır.

- 14 -
Haziran
2023


İstanbul Ticaret Odası İnşaat ve Gayrimenkul İhtisas Komitesi Toplantısı, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Yakup Köç ve Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Akbal başkanlığında, Yönetim Kurulu Üyesi Münir Üstün’ün katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Meclis ve Komite Üyeleri ile sektör temsilcilerinin de iştirak ettiği, İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (İTOTAM) Divan Başkanı Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez ve Divan Üyesi Doç. Dr. Ebru Şensöz Malkoç'un görüşleriyle katkı sağladıkları toplantıda, İTOTAM Genel Sekreteri Av. Senem Bahçekapılı Vincenzi tarafından sunum yapılmıştır.

- 3/4-
Haziran
2023


“Cumhuriyet’in 100’üncü Yılında Tahkim” Konferansı, İstanbul Barosu Tahkim Merkezi, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Özyeğin Üniversitesi’nin işbirliğinde İstanbul Barosu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilmiştir. Konferansta, tahkime ilişkin gelişmeler ve güncel uygulamalar, geniş bir perspektifte ele alınmış olup, İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (İTOTAM) Divan Üyesi Doç. Dr. Ebru Şensöz Malkoç “Zımni İrade İle Tahkim Süresinin Uzatılmasına İlişkin Yargıtay 11. H.D.’nin 20.05.2019 Tarihli Kararının Değerlendirilmesi” ve İTOTAM Genel Sekreteri Av. Senem Bahçekapılı Vincenzi “UNCITRAL’in Yatırımcı-Devlet Uyuşmazlıklarının Çözümü Reformu Hakkında Çalışan III No’lu Çalışma Grubu Güncel Çalışmaları” konulu sunumlarını gerçekleştirmişlerdir.

- 31 -
Mayıs
2023


İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (İTOTAM) ve 45 No'lu İTO Konut İnşaatı Meslek Komitesi işbirliği ile 'İnşaat Uyuşmazlıklarında Tahkim' konulu webinar gerçekleştirilmiştir. Açılış konuşmasını İTO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Yakup Köç'in yaptığı webinarda, inşaat uyuşmazlıklarında tahkimin önemi, acil durum hakemi atama olanağı ve süreçler ele alınmış olup, tahkimin hızlı, etkin ve alanında uzman kişilerce uyuşmazlığın çözümünü sağlayan bir yargılama yöntemi olduğu belirtilmiştir. İTOTAM Tahkim Divanı Başkanı Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez ve İTOTAM Tahkim Divanı Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Helvacı'nın konuşmacı olarak yer aldığı webinara, İTO Konut inşaatı Meslek Komitesi Üyeleri ve sektör temsilcileri katılmıştır.

- 25 -
Mayıs
2023


07-08 Aralık 2022 tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen, İTOTAM Divan Başkanı Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez’in “İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezinin (İTOTAM) Kısa Tanıtımı” ve İTOTAM Genel Sekreteri Av. Senem Bahçekapılı Vincenzi’nin “İTOTAM Med-Arb Kuralları” ve “UNCITRAL’in Tahkim ve Uyuşmazlık Çözümüyle İlgilenen 2.Çalışma Grubunda Yer Alan Çalışmalar” konulu makaleleriyle katkı sağladığı “Tahkimle İlgili Kamu Çalışma Grubuna Yönelik Arabuluculuk ve Tahkimde Güncel Gelişmeler Seminer Programı”na ilişkin e-kitabın ilgililere yararlı olmasını dileriz.
Seminer Kitabı

- 17 -
Mayıs
2023


İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (ITOTAM) ile Türkiye Barolar Birliği Tahkim Merkezi arasında işbirliği protokolü imzalanmıştır.

- 25 -
Nisan
2023


İbn Haldun Üniversitesi (Türkiye), Bakü Devlet Üniversitesi (Azerbaycan), Türk Tahkim Akademisi ve Türk Devletleri Teşkilatı'nın desteğiyle 26-30 Haziran 2023 tarihleri arasında Bakü'de ilk Uluslararası Tahkim Yaz Okulu'nu başlatacaktır. İbn Haldun Üniversitesi, Türk Devletleri'nden katılımcıları tahkim alanında değerli deneyimler ve bilgi edinmeleri için bu eşsiz fırsata katılmaya davet ediyor. Kayıt şimdi açık ve ilgilenen tüm bireyleri bu fırsattan yararlanmaya ve kayıt olmaya davet ediyoruz."
Uluslararası ticari ve yatırım uyuşmazlıklarının çözümünde tahkim en çok tercih edilen uyuşmazlık çözüm mekanizmasıdır. Tahkim ortamına sahip olmak, gelen yabancı yatırımları çekmek ve uluslararası ticareti desteklemek için kritik faktörlerden biridir.
Uluslararası Tahkim Yaz Okulu, söz konusu alanda genç nesil hukukçuları hazırlamak ve ayrıca bireyler, işletmeler ve kuruluşların bir araya geldiği Alternatif Uyuşmazlık Çözümü platformunu oluşturmak için Türk Devletlerinden akademisyenleri ve avukatları bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.
5 günlük sertifika programı, seçkin bir uluslararası fakülte tarafından yönetilen dersler ve tartışmalardan, hükümet ve STK temsilcileri tarafından yürütülen seminerlerle birleşerek oluşacaktır. Yeni başlatılan bu Yaz Okulu'nda, teorik tartışmalar, dünyadaki uluslararası toplulukların yanı sıra Türki devletlerdeki ve Türk Devletlerindeki toplulukların vaka çalışmaları ile birlikte incelenecektir.
https://law.ihu.edu.tr/en/1st-international-summer-school-on-arbitration

- 19 -
Nisan
2023


T.C. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve İbn Haldun Üniversitesi işbirliğiyle kurulmuş olan Türk Tahkim Akademisi ile İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (İTOTAM) işbirliği protokolü imzalamış olup, tahkim alanındaki güncel problemlerin ele alındığı "Tahkimde Güncel Sorunlar" başlığı altında çeşitli çevrimiçi etkinlikler düzenlenmektedir.
Bu kapsamda İTOTAM Divan Başkanı Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez ve İTOTAM Divan Üyesi Prof. Dr. Ali Yeşilırmak'ın da makaleleriyle katkı sağladığı "Tahkimde Güncel Sorunlar V-VI" isimli etkinliğe ilişkin e-kitabin ilgililere yararlı olmasını dileriz.

- 13/14 -
Nisan
2023

24'üncü Uluslararası Barolar Birliği (IBA) Tahkim Günü'ne Katılım


İTOTAM Genel Sekreteri Av. Senem Bahçekapılı Vincenzi Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuk Komisyonu'nun (UNCITRAL) “Tahkim ve Uzlaştırma / Uyuşmazlık Çözümü) ” ile görevli Çalışma Grubu II’nin 10-14 Ekim 2022 tarihlerinde New York’ta gerçekleşen 75. toplantısına Türk delegasyonu olarak katılmıştır. Çalışma Grubu, dijital ekonomiye müteallik hukuki sorunlar – dijital ekonomide uyuşmazlıkların çözümü temalı çalışmalarına devam etmiştir.


- 07 -
Nisan
2023

İTOTAM – DRC İşbirliğinde “Temel Tahkim Eğitimi” Etkinliğinin Gerçekleştirilmesi (2. Gün)


İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (İTOTAM) ve Dispute Resolution Club (DRC) işbirliğinde yapılan "Temel Tahkim Eğitimi" etkinliğinin ikinci günü yoğun katılımla gerçekleşmiştir. Etkinliğimizin ikinci günü Divan Üyemiz Sayın Prof. Dr. Ali Yesilirmak "Tahkimde Geçici Hukuki Korumalar?" , "Acil Durum Hakemliği ve Seri Tahkim Usulü?" ve "Tahkimde Hakem Kararları ve Nihai Karalar ?" konulu sunumlarını gerçekleştirmiştir. Etkinliğimizin devamında Genel Sekreterimiz Sayın Av. Senem Bahcekapili Vincenzi "İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabulucuk Merkezi (İTOTAM) Kuralları" ve Divan Üyemiz Sayın Doç.Dr. Ebru Şensöz Malkoç "Hakem Kararlarına Başvuru Yolları" ve "Yabancı Hakem Kararlarının Tanıma ve Tenfizi" konulu sunumlarını gerçekleştirmişlerdir.


- 06 -
Nisan
2023

DRC İşbirliğinde “Temel Tahkim Eğitimi” Etkinliğinin Gerçekleştirilmesi (1. Gün)


İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (İTOTAM) ve Dispute Resolution Club (DRC) işbirliğinde yapılan "Temel Tahkim Eğitimi" etkinliğinin ilk günü yoğun katılımla gerçekleşmiştir. Etkinliğimizin ilk günü Divan Başkanımız Sayın Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez "Tahkim Nedir? Tahkimin Niteliği Nedir?" ve "Tahkim Hukukunun Kaynakları Nelerdir?" konulu sunumlarını gerçekleştirmiştir. Etkinliğimizin devamında Divan Başkan Yardımcımız Sayın Prof. Dr. İlhan Helvacı "Tahkime Elverişli Uyuşmazlıklar ve Tahkim Sözleşmesi ve Geçersizliliği" ve Divan Üyemiz Sayın Prof. Dr. Ali Yesilirmak "Tahkimde Yargılama Usulü, Tahkimde Hakemlerin Seçimi ve Reddi, Çok Taraflı Tahkim" konulu sunumlarını gerçekleştirmişlerdir.


- 30 -
Mart
2023

The Equal Representation In Arbitration (ERA) Pledge’in (Tahkimde Eşit Temsil Taahhüdü’nün) İmzalanması


İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi, The Equal Representation In Arbitration (ERA) Pledge’i (Tahkimde Eşit Temsil Taahhüdü’nü) imzalamıştır.


- 27 -
Mart
2023

Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAL) Çalışma Grubu III kapsamında “Yatırımcı-Devlet Uyuşmazlıklarında Çözüm Reformu” Konulu 45. Oturuma Katılım


Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAL) Çalışma Grubu III'ün 27-31 Mart tarihleri arasında New York'ta gerçekleştirilecek olan Yatırımcı-Devlet Uyuşmazlıklarında Çözüm Reformu konulu 45. oturumu bugün açılmıştır. İTOTAM Genel Sekreteri Senem Bahcekapili Vincenzi Türkiye delegasyonunun bir üyesi olarak toplantıya katılmaktadır.


- 14 -
Mart
2023

Jus Mundi İle İşbirliği Anlaşması İmzalanması


İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi, dünyanın en geniş kapsamlı dijital uluslararası hukuk ve tahkim kaynaklarından Jus Mundi ile işbirliği anlaşması imzalamıştır.


- 06 -
Mart
2023

24'üncü Uluslararası Barolar Birliği (IBA) Tahkim Günü


24'üncü Uluslararası Barolar Birliği (IBA) Tahkim Günü 13-14 Nisan tarihlerinde Lizbon'da gerçekleştirilecektir.


- 10/14 -
Ekim
2022

UNCITRAL Çalışma Grubu II’nin (Tahkim ve Uzlaştırma / Uyuşmazlık Çözümü) 76. Toplantısına katılım, Viyana


İTOTAM Genel Sekreteri Av. Senem Bahçekapılı Vincenzi Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuk Komisyonu'nun (UNCITRAL) “Tahkim ve Uzlaştırma / Uyuşmazlık Çözümü) ” ile görevli Çalışma Grubu II’nin 10-14 Ekim 2022 tarihlerinde New York’ta gerçekleşen 75. toplantısına Türk delegasyonu olarak katılmıştır. Çalışma Grubu, dijital ekonomiye müteallik hukuki sorunlar – dijital ekonomide uyuşmazlıkların çözümü temalı çalışmalarına devam etmiştir.


- 05/16 -
Eylül
2022

UNCITRAL Çalışma Grubu III'ün (Yatırımcı- Devlet Tahkiminde Uyuşmazlık Çözümünde Reform) 43. toplantısına katılım, Viyana (Online)


İTOTAM Tahkim Genel Sekreteri Av. Senem Bahçekapılı Vincenzi ve Av. Muhammed Buğrahan Helvacı Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuk Komisyonu'nun (UNCITRAL) “Yatırımcı ile Yatırımın Yapıldığı Devlet Arasındaki Uyuşmazlıkların Çözümü Konusunda Reform” ile görevli Çalışma Grubu III’ün 5-16 Eylül 2022 tarihlerinde Viyana’da gerçekleşen 43. toplantısına Türk delegasyonu olarak katılmıştır. Çalışma Grubu, yatırımcı-Devlet tahkimine ilişkin reform çalışmalarına devam etmiştir.


- 08 -
Haziran
2022

IFCAI 2022 Genel Kurul Toplantısına Katılım


İTOTAM Genel Sekreteri Av. Senem Bahçekapılı Vincenzi İTOTAM'ın üyesi olduğu Uluslararası Ticari Tahkim Enstitüleri Federasyonu IFCAI'nin 8 Haziran tarihinde Roma'da gerçekleşen Genel Kurul toplantısına katılım sağlamıştır.


-28/01-
Mart/Nisan
2022

UNCITRAL Çalışma Grubu II’nin (Tahkim ve Uzlaştırma / Uyuşmazlık Çözümü) 75. Toplantısına katılım New York (Online)


İTOTAM Genel Sekreteri Av. Senem Bahçekapılı Vincenzi ve Av. Muhammed Buğrahan Helvacı Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuk Komisyonu'nun (UNCITRAL) “Tahkim ve Uzlaştırma / Uyuşmazlık Çözümü) ” ile görevli Çalışma Grubu II’nin 28 Mart – 1 Nisan 2022 tarihlerinde New York’ta gerçekleşen 75. toplantısına Türk delegasyonu olarak katılmıştır. Çalışma Grubu, dijital ekonomiye müteallik hukuki sorunlar – dijital ekonomide uyuşmazlıkların çözümü temalı çalışmalarına devam etmiştir.


- 24/25 -
Mart
2022

23’üncü IBA Tahkim Günü Konferansı


“Uluslararası Barolar Birliği’nin (IBA) düzenlediği ve İTOTAM’ın destekleyici kuruluşlar arasında yer aldığı “23’üncü IBA Tahkim Günü Konferansı” 24-25 Mart 2022 tarihinde İstanbul Çırağan Sarayı Kempinski’de gerçekleştirilmiştir. Konferansa İTOTAM Tahkim Divanı Üyeleri Prof. Dr. Ali Yeşilırmak ve Doç. Dr. Ebru Şensöz Malkoç ile İTOTAM Genel Sekreteri Av. Senem Bahçekapılı Vincenzi ve Av. Buğrahan Helvacı katılmıştır.


- 24 -
Mart
2022

İTOTAM – MED-ARB Projesi Arabuluculuk Merkezleriyle İşbirliği İmza Töreni


İTOTAM, T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı desteğiyle başlatmış olduğu "İTOTAM- MED-ARB " projesi kapsamında 24 Mart 2022 tarihinde Arabuluculuk Merkezleriyle buluşarak işbirliği protokolü imzalamıştır.


- 05/06 -
Mart
2022

Tahkim Zirvesi


Tahkim Zirvesi 5 Mart Cumartesi ve 6 Mart Pazar tarihlerinde 11.00-16.00 saat aralığında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Güney Kampüsünde Aşık Paşa Konferans Salonunda gerçekleştirilmiştir. İTOTAM Genel Sekreteri Av. Senem Bahçekapılı Vincenzi “İTOTAM’da Tahkim” temalı sunumunu yapmıştır.
Detaylı bilgi için tıklayınız.


-14/18-
Şubat
2022

UNCITRAL Çalışma Grubu III'ün (Yatırımcı- Devlet Tahkiminde Uyuşmazlık Çözümünde Reform) 42. toplantısına katılım (Online)


İTOTAM Tahkim Genel Sekreteri Av. Senem Bahçekapılı Vincenzi ve Av. Muhammed Buğrahan Helvacı Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuk Komisyonu'nun (UNCITRAL) “Yatırımcı ile Yatırımın Yapıldığı Devlet Arasındaki Uyuşmazlıkların Çözümü Konusunda Reform” ile görevli Çalışma Grubu III’ün 14-18 Şubat 2022 tarihlerinde New York’ta gerçekleşen 42.toplantısına Türk delegasyonu olarak katılmıştır. Çalışma Grubu, yatırımcı-Devlet tahkimine ilişkin reform çalışmalarına devam etmiştir.


- 09 -
Şubat
2022

İnşaat Sektöründe Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri


SCL Turkey/İnşaat Hukuku Derneğinin düzenlediği “Yerel Tahkim Kurumları Perspektifinden İnşaat Sektöründe Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri” isimli webinarda İTOTAM Tahkim Divanı Başkanı Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez sunum yapmıştır.


- 11/12 -
Aralık
2021

Her Yönüyle Tahkim Sertifika Programı


Prof. Dr. Nuray EKŞİ, ILSA Özyeğin Hukuk Kulübü ve Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi İşbirliğiyle 11-12 2021 Aralık tarihlerinde ‘Her Yönüyle Tahkim Sertifika Programı’ isimli konferans gerçekleştirilmiştir. İTOTAM Genel Sekreteri Av. Senem Bahçekapılı Vincenzi “İTOTAM’da Tahkim” temalı sunumunu yapmıştır.


- 15/19 -
Kasım
2021

UNCITRAL Çalışma Grubu III'ün (Yatırımcı- Devlet Tahkiminde Uyuşmazlık Çözümünde Reform) 41. toplantısına katılım


İTOTAM Tahkim Genel Sekreteri Av. Senem Bahçekapılı Vincenzi ve Av. Muhammed Buğrahan Helvacı Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuk Komisyonu'nun (UNCITRAL) “Yatırımcı ile Yatırımın Yapıldığı Devlet Arasındaki Uyuşmazlıkların Çözümü Konusunda Reform ” ile görevli Çalışma Grubu III’nin 15-19 Kasım 2021 tarihlerinde Viyana'da gerçekleşen 41.toplantısına Türk delegasyonu olarak katılmıştır. Çalışma Grubu, yatırımcı-Devlet tahkimine ilişkin reform çalışmalarına devam etmiştir.


- 16 -
Ekim
2021

Şirketler Hukuku Uyuşmazlıklarının Çözümünde Tahkim


T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü, İstanbul Ticaret Odası Sicil Müdürlüğü ve İstanbul Barosu Tahkim Merkeziyle 16 Ekim 2021 tarihinde webinar şeklinde “Şirketler Hukuku Uyuşmazlıklarının Çözümünde Tahkim” isimli webinar gerçekleştirilmiştir. Video kaydına ilgili YouTube linkinden erişim sağlanabilir:
https://www.youtube.com/watch?v=WaExprnpqqg

- 12 -
Ekim
2021

AB Konseyi – Türkiye’de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi Projesi


Genel amacı vatandaşlar, işletmeler, tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar için daha hızlı bir uyuşmazlık çözümü sağlayarak adalet sisteminin etkinliğinin ve adalete erişimin iyileştirilmesi olan projeye İTOTAM’ı temsilen Av. M. Buğrahan Helvacı katılmıştır. Söz konusu toplantıda arabuluculuk ve tahkimin geliştirilmesine yönelik öneriler dile getirilmiştir.

27 Eylül
/ 1 Ekim
2021

UNCITRAL Çalışma Grubu II’nin (Tahkim ve Uzlaştırma / Uyuşmazlık Çözümü) 74. Toplantısına katılım Viyana (Online)


İTOTAM Genel Sekreteri Av. Senem Bahçekapılı Vincenzi ve Av. Muhammed Buğrahan Helvacı Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuk Komisyonu'nun (UNCITRAL) “Tahkim ve Uzlaştırma / Uyuşmazlık Çözümü) ” ile görevli Çalışma Grubu II’nin 27 Eylül - 1 Ekim 2021 tarihlerinde Viyana’da gerçekleşen 74. toplantısına Türk delegasyonu olarak katılmıştır. Çalışma Grubu, UNCITRAL Seri Tahkim Yargılamasına (Expedited Arbitration) ilişkin Kuralların kılavuzunun hazırlanmasına dair çalışmasına devam etmiştir.


- 24 -
Ağustos
2021

Uluslararası Tahkim – İTOTAM Tahkimi


Hukuk+ platformunda, Araş. Görevlisi Süleyman Yasin Zorlu moderatörlüğünde 24 Ağusos 2021’de , İTOTAM Genel Sekreterimiz Av. Senem Bahçekapılı Vincenzi’nin katılımıyla “Uluslararası Tahkim – İTOTAM Tahkimi” adlı webinar düzenlenmiştir. İligli webinara https://www.youtube.com/watch?v=XmiSrEYNyCw linki üzerinden erişim sağlanabilir.

- 03/04 -
Nisan
2021

Avukatlar İçin İleri Tahkim Eğitimi (Online


İstanbul Ticaret Odası Tahkim Ve Arabuluculuk Merkezi (İTOTAM) ve İstanbul Barosu Tahkim Merkezi (İBTM) işbirliğinde Avukatlar İçin İleri Tahkim Eğitimi düzenlenmiştir.

- 22/26 -
Mart
2021

22-26 Mart 2021 UNCITRAL Çalışma Grubu II’nin (Tahkim ve Uzlaştırma / Uyuşmazlık Çözümü) 73. Toplantısına katılım New York (Online)


İTOTAM Genel Sekreteri Av. Senem Bahçekapılı Vincenzi ve Av. M. Buğrahan Helvacı Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuk Komisyonu'nun (UNCITRAL) “Tahkim ve Uzlaştırma / Uyuşmazlık Çözümü) ” ile görevli Çalışma Grubu III’nin 22-26 Mart 2021 tarihlerinde New York'ta gerçekleşen 73. toplantısına Türk delegasyonu olarak katılmıştır. Çalışma Grubu, UNCITRAL Seri Tahkim Yargılamasına (Expedited Arbitration) ilişkin Taslak Kurallar hazırlanmasına dair çalışmasına devam etmiştir.

- 12/13 -
Aralık
2020

Temel Tahkim Eğitimi (Online)


İstanbul Ticaret Odası Tahkim Ve Arabuluculuk Merkezi (İTOTAM) ve İstanbul Barosu Tahkim Merkezi (İBTM) işbirliğinde temel tahkim eğitimi düzenlenmiştir.

- 06/09 -
Ekim
2020

UNCITRAL Çalışma Grubu III'ün (Yatırımcı- Devlet Tahkiminde Uyuşmazlık Çözümünde Reform) 39.Toplantısına katılım (Online)


İTOTAM Genel Sekreteri Av. Senem Bahçekapılı Vincenzi Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuk Komisyonu'nun (UNCITRAL) “Yatırımcı ile Yatırımın Yapıldığı Devlet Arasındaki Uyuşmazlıkların Çözümü Konusunda Reform ” ile görevli Çalışma Grubu III’nin 5- 9 Ekim 2020 tarihlerinde Viyana'da gerçekleşen 39. toplantısına Türk delegasyonu olarak katılmıştır. Çalışma Grubu, yatırımcı-Devlet tahkimine ilişkin reform çalışmalarına devam etmiştir.

- 21/25 -
Eylül
2020

UNCITRAL Çalışma Grubu II’nin (Tahkim ve Uzlaştırma / Uyuşmazlık Çözümü) 72. Toplantısına katılım (Online)


İTOTAM Genel Sekreteri Av. Senem Bahçekapılı Vincenzi Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuk Komisyonu'nun (UNCITRAL) “Tahkim ve Uzlaştırma / Uyuşmazlık Çözümü) ” ile görevli Çalışma Grubu III’nin 21-25 Eylül 2020 tarihlerinde Viyana'da gerçekleşen 72. toplantısına Türk delegasyonu olarak katılmıştır. Çalışma Grubu, Seri Tahkim Yargılamasına (Expedited Arbitration) ilişkin Taslak Kurallar hazırlanmasına dair çalışmasına devam etmiştir.

- 20/24 -
Ocak
2020

UNCITRAL Çalışma Grubu III'ün (Yatırımcı- Devlet Tahkiminde Uyuşmazlık Çözümünde Reform) 38. Devam Toplantısı’na katılım


İTOTAM Genel Sekreteri Av. Senem Bahçekapılı Vincenzi Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuk Komisyonu'nun (UNCITRAL) “Yatırımcı ile Yatırımın Yapıldığı Devlet Arasındaki Uyuşmazlıkların Çözümü Konusunda Reform ” ile görevli Çalışma Grubu III’nin 20-24 Ocak 2020 tarihlerinde Viyana'da gerçekleşen 38. Devam Toplantısı’na Türk delegasyonu olarak katılmıştır. Çalışma Grubu, yatırımcı-Devlet tahkimine ilişkin reform çalışmalarına devam etmiştir.

- 18 -
Kasım
2019

"Türkiye ve İsviçre Tahkim Paneli" Konferansı


"Türkiye ve İsviçre Tahkim Paneli" Konferansı İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (İTOTAM) ev sahipliğinde, 18 Kasım 2019 tarihinde gerçekleşmiştir.

14-18
Ekim
2019

“UNCITRAL Çalışma Grubu III'ün (Yatırımcı- Devlet Tahkiminde Uyuşmazlık Çözümünde Reform) 38. toplantısına katılım”


“İTOTAM Tahkim Genel Sekreteri Av. Senem Bahçekapılı Vincenzi Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuk Komisyonu'nun (UNCITRAL) “Yatırımcı ile Yatırımın Yapıldığı Devlet Arasındaki Uyuşmazlıkların Çözümü Konusunda Reform ” ile görevli Çalışma Grubu III’nin 14-18 Ekim 2019 tarihlerinde Viyana'da gerçekleşen 38.toplantısına Türk delegasyonu olarak katılmıştır. Çalışma Grubu, yatırımcı-Devlet tahkimine ilişkin reform çalışmalarına devam etmiştir.”

- 20 -
Eylül
2019

Milletlerarası Tahkimin Mali Boyutu: Söylentiler ve Gerçekler" Konferansı


‘’İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (İTOTAM) ev sahipliğinde Milletlerarası Tahkimin Mali Boyutu: Söylentiler ve Gerçekler konferansı 20 Eylül 2019 tarihinde geniş bir katılımla gerçekleştirilmiştir.’’

- 24 -
Mayıs
2019

IFCAI 2019 Genel Kurul toplantısına katılım


İTOTAM Genel Sekreteri Av. Senem Bahçekapılı Vincenzi ile İTOTAM Divan Üyesi Dr. Ebru Şensöz Malkoç İTOTAM'ın üyesi olduğu Uluslararası Ticari Tahkim Enstitüleri Federasyonu IFCAI'nin 24 Mayıs 2019 tarihinde Helsinki'de Finlandiya Ticaret Odası Tahkim Merkezi ev sahipliğinde gerçekleşen IFCAI Genel Kurul toplantısına katılım sağlamışlardır.

- 23 -
Mayıs
2019

Finlandiya Ticaret Odası Tahkim Merkezi Tahkim Konferansına katılım


İTOTAM Genel Sekreteri Av. Senem Bahçekapılı Vincenzi ile İTOTAM Divan Üyesi Dr. Ebru Şensöz Malkoç 23 Mayıs 2019 tarihinde Finlandiya Ticaret Odası Tahkim Merkezi tarafından her iki senede bir düzenlenen uluslararası tahkim konferansına katılım sağlamışlardır.

- 17 -
Nisan
2019

Ticari Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabuluculuk ve İTOTAM Konferansı


İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (İTOTAM) ev sahipliğinde Ticari Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabuluculuk ve İTOTAM Konferansı 17 Nisan 2019 tarihinde geniş bir katılımla gerçekleştirilmiştir.

- 1/5 -
Nisan
2019

UNCITRAL Çalışma Grubu III'ün (Yatırımcı- Devlet Tahkiminde Uyuşmazlık Çözümünde Reform) 37. toplantısına katılım


İTOTAM Tahkim Divanı Üyesi Prof. Dr. Ali Yeşilırmak ile Genel Sekreteri Av. Senem Bahçekapılı Vincenzi Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuk Komisyonu'nun (UNCITRAL) “Yatırımcı ile Yatırımın Yapıldığı Devlet Arasındaki Uyuşmazlıkların Çözümü Konusunda Reform ” ile görevli Çalışma Grubu III’nin 1-5 Nisan 2019 tarihlerinde New Yok'ta gerçekleşen 37.toplantısına Türk delegasyonu olarak katılmışlardır.

Çalışma Grubu, yatırımcı-Devlet tahkimine ilişkin reform çalışmalarına devam etmiştir.

- 25/28 -
Mart
2019

Tahkim Eğitimi tamamlandı.


İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren akademik bir öğrenci kulübü olan Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri Kulübü (Dispute Resolution Club), bu seneki akademik aktiviteleri çerçevesinde, üyelerine İTOTAM Divan Başkanı Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez ve Divan Üyelerinden Prof. Dr. Ali Yeşilırmak ile Dr. Öğr. Üyesi Ebru Şensöz Malkoç tarafından 16 saatlik temel tahkim eğitimi verilmiştir.

- 8 -
Mart
2019

TÜMSİAD Ziyareti


İTOTAM Tahkim Divanı Üyesi Prof. Dr. Ali Yeşilırmak tarafından Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) merkezine ziyaret gerçekleştirilmiştir. Ziyaret sırasında Türkiye’de ve İTOTAM’da tahkim ve arabuluculuk konuları görüşülmüştür.

- 13 -
Şubat
2019

"İTOTAM’da Bir Gün Projesi" başladı.


İstanbul Üniversitesi’nin Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri üzerine çalışan kulübü Dispute Resolution Club (DRC) ile yapılan “İTOTAM’da Bir Gün Projesi” kapsamında 2 ay boyunca her hafta 4 öğrenci İTOTAM'ı ziyaret edecek. Bu kapsamda ilk olarak İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi 4 kişiyi merkezimizde ağırlayarak, kendileriyle İTOTAM’ın faaliyetleri ve Türkiye’de Tahkim ve Arabuluculuk konularını konuştuk.

- 4/8 -
Şubat
2019

İTOTAM Divan Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Helvacı ve İTOTAM Sekretaryasından Av. Buse Niseoğlu Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuk Komisyonu'nun (UNCITRAL) “Tahkim ve Uzlaştırma” ile görevli Çalışma Grubu II’nin 4-8 Şubat 2019 tarihlerinde New York’ta gerçekleşen 69. toplantısına katılmıştır.


Çalışma Grubu, Hızlandırılmış Tahkime (Expedited Arbitration) ilişkin bir metin hazırlama çalışmalarına başlamıştır.

Rapor için tıklayınız.
- 7 -
Şubat
2019

İTOTAM Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Buluşması


Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile yapılan toplantıda İTOTAM Tahkim Divanı Başkanı Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez ve İTOTAM Genel Sekreteri Av. Senem Bahçekapılı Vincenzi İTOTAM’ın Tahkim ve Arabuluculuk hizmetleri hakkında bilgi verdi.

- 18 -
Ocak
2019

Ticari Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabuluculuk ve İTOTAM Konferansı


İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (İTOTAM) ev sahipliğinde Ticari Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabuluculuk ve İTOTAM Konferansı 18 Ocak 2019 tarihinde geniş bir katılımla gerçekleştirilmiştir.

- 14 -
Aralık
2018

14 Aralık 2018 Prag Kuralları tanıtım toplantısına katılım


İTOTAM Genel Sekreteri Av. Senem Bahçekapılı Vincenzi, Prag Kurallarının tanıtım toplantısına katılarak İTOTAM adına Prag Kurallarını imzaladı.

Uluslararası Tahkimde Yargılamanın Etkin Yürütülmesi hakkında hazırlanan Prag Kuralları 14 Kasım 2018 tarihinde Rusya Tahkim Derneği ve GAR tarafından Prag'ta düzenlenen konferansta tanıtıldı. 150'den fazla tahkim uygulayıcısı, uzman, in-house avukatın katılım sağladığı toplantı sonunda Prag Kuralları imza töreni gerçekleşti.

- 29 -
Ekim
2018

UNCITRAL Çalışma Grubu III'ün (Yatırımcı- Devlet Tahkiminde Uyuşmazlık Çözümünde Reform) 36. toplantısına katılım


İTOTAM Genel Sekreteri Av. Senem Bahçekapılı Vincenzi Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuk Komisyonu'nun (UNCITRAL) “Yatırımcı ile Yatırımın Yapıldığı Devlet Arasındaki Uyuşmazlıkların Çözümü Konusunda Reform ” ile görevli Çalışma Grubu III’nin 29 Ekim- 2 Kasım 2018 tarihlerinde Viyana’da gerçekleşen 36.toplantısına Türk delegasyonu olarak katılmıştır.

- 8 -
Ekim
2018

IFCAI 2018 Genel Kurul toplantısına katılım


İTOTAM Genel Sekreteri Av. Senem Bahçekapılı Vincenzi İTOTAM'ın üyesi olduğu Uluslararası Ticari Tahkim Enstitüleri Federasyonu IFCAI'nin 8 Ekim 2018 tarihinde Roma'da gerçekleşen Genel Kurul toplantısına katılım sağlamıştır.

- 03 -
Nisan
2018

Avrupa Tahkim Odası Heyeti Tahkim ve Arabuluculuk Merkezimizi ziyaret etti.


Brüksel Merkezli Avrupa Tahkim Odası (European Arbitration Centre) Tahkim ve Arabuluculuk Merkezimizi ziyaret etmiştir.
Ziyaret sırasında Türkiye'de ve İTOTAM'da tahkim konuları görüşülmüştür.

- 29 -
Mart
2018

İTOTAM'da Tahkim ve Arabuluculuk Semineri


İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren akademik bir öğrenci kulübü olan Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri Kulübü (Dispute Resolution Club), bu seneki akademik aktiviteleri çerçevesinde, üyelerinden gelen yoğun talep üzerine, İTOTAM Tahkim ve Arabuluculuk Kurallarının Uygulanmasına dair bir seminer düzenlenmesini talep etmişlerdir.
Söz konusu seminer 29 Mart 2018 tarihinde İTO'da düzenlenmiştir. İTOTAM Genel Sekreteri Av. Senem Bahçekapılı ve Av. Buse Niseoğlu İTOTAM Tahkim ve Arabuluculuk Kurallarını uygulamadan örneklerle anlatmışlardır.

- 23 -
Mart
2018

ISPRAMED VII. Çalışma Toplantısına Katılım


ISPRAMED'in (Akdeniz'de Tahkimi ve Arabuluculuğu Özendirme Enstitüsü) 23 Mart 2018 tarihinde Milano'da yapılan yıllık olağan VII. Çalışma toplantısına İTOTAM olarak katılım sağlanmıştır.
Söz konusu toplantıya İTOTAM'ı temsilen İTOTAM Genel Sekreteri Av. Senem Bahçekapılı Vincenzi, İTO Hukuk Müşaviri Prof. Dr. Ergun Özsunay, Milano Tahkim Odası'nı (CAM) temsilen Genel Sekreter Stefano Azzali, Kahire Bölgesel Uluslararası Tahkim Merkez'ini (CRCICA) temsilen Başkan Dr. İsmail Selim, Tunus Tahkim Merkezini temsilen Salah Dhibi, CIMAC Casablanca Uluslararası Tahkim ver Arabuluculuk Merkezi Genel Sekreteri Hicham Zegrary, ISPRAMED Network Koordinatörü Charless Jarrosson, ISPRAMED Network Danışmanı Valentina Renna ve ISPRAMED adına Lorena Martignoni katılmışlardır.
Söz konusu toplantıda Tahkim Merkezleri yetkilileri "Tahkimde Süreler" konusunu ele alarak, merkez uygulamalarını paylaşmışlardır.

- 22-24 -
Mart
2018

Arabuluculuk Uzman Eğitimi tamamlandı.


Her meslek komitesinden yapılan atamalarla 22-24 Mart 2018 tarihinde İstanbul Ticaret Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde Arabuluculuk Uzman Eğitimi tamamlanarak uzmanlarımız sertifikalarını almışlardır.

- 17 -
Kasım
2017

İstanbul Tahkim Günleri - Tahkimde Güncel Konular ve Tahkimin Geleceği Konferansıİstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (İTOTAM) ev sahipliğinde ve Rusya Tahkim Merkezi’nin katılımıyla "İstanbul Tahkim Günleri - Tahkimde Güncel Konular ve Tahkimin Geleceği Konferansı" 17 Kasım 2017 tarihinde büyük bir başarı ve geniş bir katılım ile gerçekleşmiştir
Konferans programı için tıklayınız.

- 2/6 -
Ekim
2017

İTOTAM Sekreteryasından Av. Buse Niseoğlu Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuk Komisyonu'nun (UNCITRAL) “Tahkim ve Uzlaştırma” ile görevli Çalışma Grubu II’nin 2 - 6 Ekim 2017 tarihlerinde Viyana'da gerçekleşen 67. toplantısına katılmıştır.


Çalışma Grubu, “Uluslararası Ticari Uzlaştırma Sonucu Taraflar Arasında Varılan Sulh Sözleşmelerinin İcrası” ve “Tahkim Yargılamasına İlişkin UNCITRAL Kılavuzunun (Notların) güncellenmiş taslak metni üzerinde çalışmalarına devam etmiştir. 
Rapor
Rapor Özeti

- 18 -
Ocak
2017

Avro-Akdeniz Uluslararası Tahkim Topluluğu Konferansı


UNCITRAL, OECD ve ISPRAMED işbirliğiyle düzenlenen "Avro- Akdeniz Uluslararası Tahkim Topluluğu" üçüncü konferansı 18 Ocak 2017 tarihinde Milano'da gerçekleşecektir.
Konferans programı ilişikte sunulmaktadır.
Program Detayları (En)
Program Detayları (Fr)

- 03 -
Haziran
2016

İstanbul Tahkim Günleri- Istanbul Arbitration Days


İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (İTOTAM) "İstanbul Tahkim Günleri- Istanbul Arbitration Days" konferanslarımız başlamış bulunmaktadır
Bu bağlamda, "İstanbul Tahkim Günleri - Tahkimle İlgili Gelişmeler" konulu konferansımız 3 Haziran Cuma günü yapılacaktır.
Konferans programı ilişikte sunulmaktadır.
Program Detayları için Tıklayın..

- 1/6 -
Şubat
2016

UNCITRAL 64.Toplantısına Katılım SağlandıİTOTAM Tahkim Divanı Prof. Dr. İlhan Helvacı ve İTOTAM Genel Sekreteri Av. Senem B. Vincenzi Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuk Komisyonu'nun (UNCITRAL) “Tahkim ve Uzlaştırma” ile görevli Çalışma Grubu II’nin 1- 6 Şubat tarihlerinde New York'ta gerçekleşen 64.toplantısına Türk delegasyonu olarak katılmışlardır.
Çalışma Grubu, “Uluslararası Ticari Uzlaştırma Sonucu Taraflar Arasında Varılan Sulh Sözleşmelerinin İcrası” ve “Tahkim Yargılamasına İlişkin UNCITRAL Kılavuzunun (Notların) güncellenmiş taslak metni üzerinde çalışmalarına devam etmiştir.
Uncitral Websitesi
Rapor 1
Rapor 2

- 7/11 -
Eylül
2015

Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAL) , ViyanaViyana, "Tahkim ve Uzlaştırma" ile görevli UNCITRAL Çalışma Grubu II’nin 63. Toplantısına katılım sağlanmıştır. Çalışma Grubu “Uluslararası Ticari Uzlaştırma Sonucu Taraflar Arasında Varılan Sulh Sözleşmelerinin İcrası” hakkında çalışmalara başlamıştır.

- 29 -
Haziran
2015

Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAL), Viyana


UNCITRAL 48. Komisyon toplantısına katılım; Komisyon toplantısında, Çalışma Grubu II’yle ilgili olarak, “Tahkim Yargılamasına İlişkin UNCITRAL Kılavuzunun (Notların) Güncellenmiş taslak metni üzerinde çalışılmıştır.


- 11/12 -
Mayıs
2015

Uluslararası Ticari Tahkim ve Arabuluculukta Güncel Sorunlar: Avrasya ve Türkiye Perspektifi Konferansı9.30 – 10.00 Kayıt
10.00 –10.20 Açılış Konuşmaları
İbrahim Çağlar, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı, Istanbul
Włodzimierz Brych - Nowy Tomyśl Ticaret Odası Tahkim Divanı Başkanı , of Polonya Tahkim ve Arabuluculuk Derneği Başkanı
I.Oturum
Başkan: Prof. Mykola Selivon, Ukrayna Ticaret Odası Uluslararası Tahkim Divanı ve Deniz Ticaret Tahkim Komisyonu Başkanı (Ukrayna)

Devamı...

- 12 -
Mayıs
2015

İTO Tahkim Merkezi (İTOTAM) Açılışı ve Tahkim Kuralları Tanıtım Toplantısı13.30 – 14.00 Kayıt
14.00 –14.10 Açılış Konuşması
İbrahim Çağlar, Yönetim Kurulu Başkanı , İstanbul Ticaret Odası
Başkan: Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez , Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, İTOTAM Tahkim Divanı Başkanı
14:10-14:20 Av. Nimet Baş, İstanbul Milletvekili, İTOTAM Tahkim Divanı Üyesi
14:20-14:40 Prof. Dr. Ergun Özsunay, İstanbul Üniversitesi (Em.), İTO Hukuk Müşaviri
“ Türkiye’de Tahkimin Gelişimi”
Devamı...

- 9 -
Aralık
2014

Villa Mediterranee, Marsilya


Marsilya’da Akdeniz’deki çeşitli tahkim merkezleri yetkililerinin katılımlarıyla düzenlenen “Akdeniz’de Uluslararası Tahkim” konulu çalışma toplantısına katılım sağlanmıştır.


- 14 -
Ekim
2014

Fas Tahkim Divanı, Kazablanka


ISPRAMED’le (Akdeniz’de Tahkim ve Arabuluculuğu Özendirme Enstitüsü) olan işbirliği kapsamında düzenlenen “Hakemlerin Seçilmesi: Etkin Bir Yargılamanın Anahtarı” konulu konferansa katılım sağlanmıştır. Söz konusu toplantıya ilişkin Rapora ulaşmak için tıklayınız.


- 13 -
Ekim
2014

ICC Fas Ticaret Odası, Kazablanka


ISPRAMED ‘le olan işbirliği kapsamında network üyesi tahkim merkezleriyle gerçekleştirilen V. ISPRAMED olağan yıllık toplantısına katılım sağlanmıştır. Söz konusu toplantıya ilişkin Rapora ulaşmak için tıklayınız.