Uluslararası İşbirliği Anlaşmaları ve Yürütülen Projeler

İşbirlikleri

İSTANBUL TİCARET ODASI TAHKİM VE ARABULUCULUK MERKEZİ (İTOTAM)

Uluslararası İşbirliği Anlaşmaları ve Yürütülen Projeler
- PRIAC (Çek Ticaret Borsası Uluslararası Tahkim Merkezi)
- BIAMC (Bali Uluslararası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi)
- IFCAI (Uluslararası Ticari Tahkim Enstitüleri Federasyonu)
- ISPRAMED (Akdeniz’de Tahkim ve Arabuluculuğun Geliştirilmesi Enstitüsü)
- Union for Mediterranean (Akdeniz Birliği Tahkim Projesi)
- Camera Arbitrale Milano (Milano Tahkim Merkezi)
- CACI (Cezayir Ticaret Odası Uzlaştırma Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi)
- CRCICA (Kahire Uluslararası Ticari Tahkim Merkezi)
- CACT (Tunus Uzlaştırma ve Tahkim Merkezi)
- CCIB (Lübnan Tahkim Merkezi)
- ICC Morocco (Uluslararası Ticaret Odası Fas Tahkim Merkezi)
- NCDR (Pakistan Anlaşmazlık Çözüm Merkezi)
- PTA (Kosova Ticaret Odasına Bağlı Daimi Tahkim Divanı)
- ACIC (İran Tahkim Merkezi)
- YICCAC (Yemen Uluslararası Ticari Tahkim ve Uzlaşma Merkezi)
Ulusal ve Uluslararası Faaliyetler
- Ulusal ve Uluslarararası düzlemde çeşitli kamu kurumları ,sivil toplum kuruluşların ve tahkim merkezleri tarafından düzenlenen tahkimle ilgili etkinliklerin takibi
- Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu (UNCITRAL) Çalışma gruplarından II (Tahkim ve Arabuluculuk /Uyuşmazlık Çözümü), III (Yatırımcı- Devlet Tahkimi) toplantı ve çalışmalarının izlenmesi
- Avrasya Tahkim Sistemleri Grubunun toplantı ve çalışmalarının takibi
Uluslararası İşbirliği ve Projeler ile İlgili Açıklamalar

PRIAC (Çek Ticaret Borsası Uluslararası Tahkim Merkezi)
Türkiye ve Çekya arasındaki tahkim ve arabuluculuk işbirliği artırmak amacıyla İTOTAM ve Çek Ticaret Borsası Uluslararası Tahkim Mahkemesi (PRIAC) ikili işbirliği Anlaşması imzaladı. Bu anlaşma sayesinde Türkiye ve Çekya’da faaliyet gösteren Türk ve Çek iş insanlarının faydalanabileceği bir uyuşmazlık çözüm ağı kurulmuştur.
Bali Uluslararası Tahkim Ve Arabuluculuk Merkezi (BIAMC)
Türkiye ve Endonezya arasındaki tahkim ve arabuluculuk işbirliği artırmak amacıyla İTOTAM ve Bali Uluslararası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (BIAMC) ikili işbirliği Anlaşması imzaladı. Bu anlaşma sayesinde Türkiye ve Endonezya’da faaliyet gösteren Türk ve Endonezyalı iş insanlarının faydalanabileceği bir uyuşmazlık çözüm ağı kurulmuştur.
ISPRAMED (Akdeniz’de Tahkim ve Arabuluculuğu Özendirme Enstitüsü)

İstanbul Ticaret Odası, Kahire Bölgesel Uluslararası Tahkim Merkezi, Cezayir Ticaret ve Sanayi Odası Tahkim ve Uzlaştırma Merkezi, Tunus Tahkim ve Uzlaştırma Merkezi, Fas Tahkim Merkezi , Lübnan Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi ve Milano Ticaret Odası Tahkim Merkezi ile Mutabakat Avrupa- Akdeniz Bölgesinde UÇS (Uyuşmazlık Çözüm Seçeneklerinin-uzlaştırma, arabuluculuk, tahkim- kullanımının teşvikine yönelik işbirliğinin genel çatısının belirlenmesine dair Mutabakat Protokolü imzalamıştır.

Merkezler, bu Memorandum’da öngörülen ortak hedeflerin kazanımı için ISPRAMED tarafından yıllık programlar çerçevesinde hazırlanan girişimlerine aktif olarak katılacaklardır. ISPRAMED, bu aktivitelerin programlarının belirlenmesinde Merkezlerden gelen tavsiye ve önerileri göz önüne alarak ve onlar tarafından getirilen uygun girişimleri karşılayacak şekilde hareket etmektedir.

ISPRAMED, Merkezlerin desteği ve kararlaştırılacak yıllık programlara çerçevesinde ortak konferanslar toplantılar, çalıştaylar ve benzeri etkinlikler organize etmekte olup bu kapsamda çalışmalarına devam etmektedir.

http://www.ispramed.it/
Mutabakat Protokolü için tıklayın.
Union for Mediterranean (Akdeniz Birliği)

Odamız, Akdeniz Birliği’nin (Union for Mediterranean; UFM) tahkim kuralları oluşturulmasına ve bu amaçla bir Tahkim Merkezi kurulmasına ilişkin çalışmaları içeren Akdeniz Birliği Tahkim Projesi kapsamda yapılan çalışmalara katılmaktadır.

http://ufmsecretariat.org/
Milano Tahkim Odası ile Ortaklık

Milano Ticaret Odası ile yürütülen yoğun ilişkiler neticesinde, İstanbul Ticaret Odası 2011 Haziran ayı itibariyle Milano Tahkim Odası (CAM) ile bir ortaklık başlatmıştır. Bu çerçevede, Türk firmalarının İtalyan firmalarıyla olan hukuki sorunlarında CAM “Arabuluculuk” hizmetinden yararlanılarak uyuşmazlıkların kısa sürede ve daha ucuz bir şekilde çözümü için Türk firmaları Milano Tahkim Odası Arabuluculuk Sistemi üzerinde bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

www.camera-arbitrale.it
Ortaklık detayları için tıklayın.
Kosova Ticaret Odasına Bağlı Daimi Tahkim Divanı ile İşbirliği Anlaşması
Odamız 2013 Haziran ayı itibari ile Kosova Daimi Tahkim Divanı ile tahkim alanında işbirliği başlatmıştır.

Her iki kurum bünyelerindeki tahkim merkezleri aracılığıyla, Türkiye’de faaliyette bulunan Kosova firmalarına veya Kosova’daki Türk firmalarına, ticari uyuşmazlıkların çözümünde kurumlararası işbirliği kurarak yardımcı olma konusunda anlaşmışlardır. Her iki kurum, Türk ve Kosova firmaları aralarındaki sözleşme süresini hedef alacak şekilde hizmetlerin sağlanmasını teşvik etmeyi taahhüt etmektedirler. Her iki kurum, ülkelerindeki Kosova ve Türkiye arasında ticari faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişilere aşağıdaki tahkim şartını sözleşmelerine eklemelerini önereceklerdir.

http://www.kosovo-arbitration.com/

“İşbu sözleşmeden kaynaklanan veya bu sözleşme ile ilgili olan, ya da bu sözleşmenin ihlali, feshi veya geçersizliğine ilişkin bulunan her türlü uyuşmazlık Kosova-İstanbul Tahkim Anlaşması uyarınca çözülecektir. Aksi kararlaştırılmadıkça, tahkim yeri davalı tarafın yerleşim yeri olacaktır. Tahkim yeri Kosova ise, tahkim yargılaması Kosova Ticaret Odasına bağlı Kosova Daimi Tahkim Divanı Tahkim Kuralları uyarınca yürütülecektir. Tahkim yeri İstanbul ise, tahkim yargılaması İstanbul Ticaret Odası Tahkim Kuralları uyarınca çözülecektir.”
Pakistan Ulusal Uyuşmazlık Çözüm Merkezi (National Centre for Dispute Resolution; NCDR) ile İşbirliği Anlaşması

İTOTAM 2016 Şubat ayı itibari ile NCDR ile tahkim ve arabuluculuk alanında işbirliği başlatmıştır.Bu işbirliği uyarınca, her iki kurum bünyelerindeki tahkim merkezleri aracılığıyla, Türkiye'de iş yapan Pakistan uyruklu firmalara veya Pakistan'da iş yapan Türk firmalarına ticari uyuşmazlıkların çözümünde kurumlararası işbirliği kurarak yardımcı olma konusunda anlaşmışlardır. Her iki kurum, Pakistan ve Türkiye arasında ticari faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişilere aşağıdaki tahkim şartını sözleşmelerine eklemelerini önereceklerdir.

“İşbu sözleşmeden kaynaklanan veya bu sözleşme ile ilgili olan, ya da bu sözleşmenin ihlali, feshi veya geçersizliğine ilişkin bulunan her türlü uyuşmazlık İTOTAM-NCDR İşbirliği Anlaşması uyarınca çözülecektir. Aksi kararlaştırılmadıkça, tahkim yeri davalı tarafın yerleşim yeri olacaktır. Tahkim yeri Pakistan ise, tahkim yargılaması NCDR Tahkim Kuralları uyarınca yürütülecektir. Tahkim yeri Türkiye ise, tahkim yargılaması İTOTAM Tahkim Kuralları uyarınca çözülecektir.”

www.ncdr.pk
İran Tahkim Merkezi ile İşbirliği Anlaşması

İran Tahkim Merkezi ile işbirliği anlaşması imzalamış bulunmaktadır. İşbirliğimiz İran’da ticaret yapmakta olan Türk şirketlerine ve Türkiye’de ticaret yapmakta olan İran şirketlerinin tahkim başvurularında ve tahkim yargılaması süresince büyük kolaylıklar sağlayacak, tahkim merkezlerinin bilgi ve tecrübe paylaşımına olanak sağlayacaktır.

www.arbitration.ir
Yemen Uluslararası Ticari Tahkim ve Uzlaşma Merkezi ile İşbirliği

3 Kasım 2020 tarihinde İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (İTOTAM) ile Yemen Uluslararası Ticari Tahkim ve Uzlaşma Merkezi (YICCAC) arasında ikili işbirliğine müteallik mutabakat zaptı imzalanmıştır. İşbu anlaşmanın amacı alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerine ilişkin hizmetleri yaygınlaştırmak, konferanslar ve eğitimler düzenlemek suretiyle stratejik işbirliği alanları geliştirmek ve Türkiye ile Yemen’de tahkim anlayışının gelişmesini sağlamaktır.

ikili anlaşmanın metni