İSTANBUL TİCARET ODASI TAHKİM MERKEZİ (İT0TAM)

İSTANBUL TİCARET ODASI TAHKİM MERKEZİ

İstanbul Ticaret Odası Tahkim Merkezi (İTOTAM) ev sahipliğinde "İstanbul Tahkim Günleri- Tahkimle İlgili Gelişmeler Toplantısı II" 28-29 Eylül 2017 tarihlerinde yapılacaktır.
Konferansın İstanbul Ticaret Odası Meclis Salonu'nda 28 Eylül 2017 tarihinde 09:00-17:30 saatler arasında 3 oturumlu olarak, 29 Eylül 2017 tarihinde 2 oturumlu olarak yapılması planlanmaktadır.
Konferans programı için tıklayınız.

İTOTAM'da Yeni Bir Alternatif Çözüm Yolu Olarak ARABULUCULUK

İTOTAM Arabuluculuk Kuralları İTO Meclisi'nin 12.01.2017 tarihli kararıyla yürürlüğe girmiştir.
Arabuluculuk Kuralları , İstanbul Ticaret Odası Tahkim Merkezi Tahkim Divanı ve Sekreterliği tarafından yürütülür.
Kurallar, hukuk uyuşmazlıklarının çözümünde taraflara yardımcı olacak arabulucu ve uyuşmazlık konusunda uzman bir veya birden fazla yardımcı gerçek kişinin (“uzman’’) atanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Uzman, arabulucunun ihtiyaç duyduğu konularda yardımcı olur.


İŞBİRLİKLERİ