İSTANBUL TİCARET ODASI TAHKİM VE ARABULUCULUK MERKEZİ (İT0TAM)

İSTANBUL TİCARET ODASI TAHKİM VE ARABULUCULUK MERKEZİ

İTOTAM'da Yeni Bir Alternatif Çözüm Yolu Olarak ARABULUCULUK

İTOTAM Arabuluculuk Kuralları İTO Meclisi'nin 12.01.2017 tarihli kararıyla yürürlüğe girmiştir.
Arabuluculuk Kuralları , İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi Tahkim Divanı ve Sekreterliği tarafından yürütülür.
Kurallar, hukuk uyuşmazlıklarının çözümünde taraflara yardımcı olacak arabulucu ve uyuşmazlık konusunda uzman bir veya birden fazla yardımcı gerçek kişinin (“uzman’’) atanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Uzman, arabulucunun ihtiyaç duyduğu konularda yardımcı olur.


İŞBİRLİKLERİ