İSTANBUL TİCARET ODASI TAHKİM VE ARABULUCULUK MERKEZİ (İT0TAM)

İSTANBUL TİCARET ODASI TAHKİM VE ARABULUCULUK MERKEZİ

Ticari Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabuluculuk ve İTOTAM Konferansı


İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (İTOTAM) ev sahipliğinde Ticari Uyuşmazlıklarda Zorunlu Arabuluculuk ve İTOTAM Konferansı 18 Ocak 2019 tarihinde yapılacaktır. Konferansın İstanbul Ticaret Odası 4. Kat Meclis Salonunda saat 13.30-16.30 saatleri arasında 2 oturumlu olarak yapılması planlanmaktadır.
Konferans programı için tıklayınız.İsim Değişikliği ve Güncel Kurallar
Merkezimizin adı İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi olarak değişmiştir. Merkez isminin değişmesi sebebiyle kurallarımız güncellenmiştir. Güncel kurallar için tıklayınız.İTOTAM'da Yeni Bir Alternatif Çözüm Yolu Olarak ARABULUCULUK
İTOTAM Arabuluculuk Kuralları İTO Meclisi'nin 12.01.2017 tarihli kararıyla yürürlüğe girmiştir.
Arabuluculuk Kuralları , İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi Tahkim Divanı ve Sekreterliği tarafından yürütülür.
Kurallar, hukuk uyuşmazlıklarının çözümünde taraflara yardımcı olacak arabulucu ve uyuşmazlık konusunda uzman bir veya birden fazla yardımcı gerçek kişinin (“uzman’’) atanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Uzman, arabulucunun ihtiyaç duyduğu konularda yardımcı olur.


İŞBİRLİKLERİ